شهید حسن بهرامیان

به یاد شهدای روستای ونداده وشهدای گمنام دانشگاه امام صادق(ع)

یکشنبه 10 شهریور 1387 ساعت 02:00

شهید

صدای قدمهای زمان

            

                گذر هر روزه تکرار

                                          غفلت زنگارگرفته قلب

 

               تنها با نام  و یادی از تو

     

               برصفحه ای از روزمرگی ام به روشنی می گراید

      

 سرخ فام لاله گون

     

   وشاید همین کافیست برای باور به حضور سبز و همیشگی ات

 

   که چنین طنین انـــداز بیداری گشته ای "ولا تحسبن الذین قتلوا

   

   فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون..."