شهید حسن بهرامیان

به یاد شهدای روستای ونداده وشهدای گمنام دانشگاه امام صادق(ع)

جمعه 15 شهریور 1387 ساعت 14:35

یاد امام و شهدا

        امام شهدا،پیر مهربان جماران

 

       آن چه برای خدا تقدیم شود،باقی وابدی است.شهدای مــــا 

 

       زنده اند و در پیشگاه خدای متعال«عنـــد ربهم یرزقـون». 

 

       آن چه داشتند،تسلیم خدا کردند؛ آن چــــه از خدا بود؛ تقدیم 

 

       خدا کردند و خدای تبارک وتعالی از آنـها پذیرفت ومـا عقب 

 

       ماندیم. آنها پیشقدم شدند و بــــــه سعادت خود رسیدند و ما 

 

        باید تأسف بخوریم که عقب ماندیم و نتوانستیم در این قافله 

 

        سیر کنیم.