شهید حسن بهرامیان

به یاد شهدای روستای ونداده وشهدای گمنام دانشگاه امام صادق(ع)

چهارشنبه 30 آذر 1390 ساعت 00:29

بدن شرح

   شهدا!  

          شرمنده ایم...


                          فقط همین...!